EURO FINANCE CONSULTING
 

Projektový management

Projektový management představuje aktivity organizování, plánování, řízení a kontroly projektu tak, aby projekt splnil veškerá očekávání a byl úspěšně dokončen.

Služba zahrnuje:

 • Monitoring a kontrolu projektů.
 • Zavedení jednotného systému řízení projektu.
 • Monitoring prostředků vyčleněných na financování projektových aktivit.
 • Vyhodnocení a kontrolu dodržování harmonogramu čerpání prostředků.
 • Kontrolu souladu projektových záměrů se strategií a prioritami podniku.
 • Kontrolu duplicitních aktivit a nezpůsobilých výdajů.
 • Metodickou a koordinační pomoc při řízení (řízení změn projektu, harmonogramu, naplňování monitorovacích indikátorů, finanční plnění).

Klíčová je v tomto případě osoba koordinátora velkých projektů a projektů v rámcových programech EU.

 • Odpovídá za plánování, koordinaci a řízení projektu a za chod konsorcia.
 • Je hlavní kontaktní osobou pro poskytovatele dotace. Předkládá návrh projektu, vyjednává s financujícím subjektem a koordinuje vypracovávání zpráv pro něj.
 • Spravuje evidenci výstupních materiálů (celkových i dílčích).
 • Zajišťuje administrativní a účetní agendu projektu a sdílení informací uvnitř konsorcia (intranet, sdílené disky apod.).
 • Zabezpečuje komunikaci se třetími stranami, publicitu projektu, organizuje workshopy a další akce k projektu.