EURO FINANCE CONSULTING
 

Strategie, analýzy a evaluace

1 Strategické plánování a koncepce

Služba zahrnuje:

 • Organizaci a řízení procesu strategického plánování.
 • Zpracování územních/odvětvových analýz.
 • Tvorbu rozvojových strategií.
 • Zpracování akčních realizačních plánů.
 • Návrhy systémů monitorování a evaluací.
 • Návrhy a zavádění systému projektového řízení.
   

2 Technické asistence při řízení programů EU

Služba zahrnuje:

 • Zpracování programové dokumentace, metodik, manuálů, příruček.
 • Strategické a operativní evaluace operačních programů.
 • Analytické a evaluační studie s vazbou na absorpční kapacitu regionů/příjemců/implementačních struktur z hlediska intervencí fondů EU.
 • Podporu řídících orgánů operačních programů v oblasti přípravy výzev pro předkládání projektových žádostí a hodnocení projektů.
 • Procesní a systémové analýzy s vazbou na řízení implementace operačních programu.
   

3 Analýzy, studie, posudky

Služba zahrnuje:

 • Analýzy a studie s vazbou na ekonomický a regionální rozvoj.
 • Procesní a systémové analýzy ve veřejné správě.
 • Odborné posudky zaměřené na podporu rozhodovacích procesů.
 • Studie proveditelnosti, CBA analýzy.