EURO FINANCE CONSULTING
 

TÁMOGATÁSOK VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 2014-2020

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Ipari fejlestés

Potenciál program:

 • Létesítményének, vagy ipari kutatásának fejlesztése beleértve a telkek, épületek és központok felszerelésének beszerzése.

Ipari kutatás

Applikáció program

 • Az ipari kutatás és a világszerte versenyképes termékek kísérleti fejlesztésének megvalósítása.

Együttműködés a kutatóközpontokkal

Innovációs utalványok – program

 • Szakértői szolgáltatások az innováció területén.
 • Az üzleti és innovációs központok és tudománytechnológiai parkok tevékenységének támogatása.

Partnerségi tudásátvitel – program

 • Kapcsolatok létrehozása a kis- és középvállalkozások és szervezetek, valamint a kutatóközpontok között, kutatás és tudásbővítés céljával az ismeretek és technológiák cseréje érdekében.
 • A gyártási folyamatok és az új termékek és szolgáltatások fejlesztésére és ezzel kapcsolatos üzleti folyamatok javítására koncentrál.

Együttműködés – program

 • Klaszterek támogatása és fejlesztése, technológiai platformok és innovációs hálózatok közötti együttműködés alapján kis- és középvállalkozások számára.
 • Együttműködés – klaszterek: támogatva lesz a teljes kutatás, közös infrastruktúra, a klaszterek nemzetközivé tétele és a szervezet fejlesztése.

Kutatási létesítmények üzemeltetése

Infrastruktúraszolgáltatások – program

 • Szolgáltatások nyújtása innovatív vállalkozások számára, szaktanácsadás, valamint innovációs infrastruktúra segítségével.

GYÁRTÁSI GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE

Innovációs projektek

Innováció program

 • A projektek célja, hogy növeljék a termékek műszaki és használati értékét, a szolgáltatások hatékonyságát a gyártási folyamatban.
 • Új módszerek bevezetése az üzleti folyamatokba és a marketing innovációjába. 

Kezdő vállalkozások (START UP-ok)

Haladás program

 • Üzleti tervek megvalósítása új és feljődő vállalkozások számára. A támogatás a gépek és berendezések beszerzésére, vagy épületek vásárlására és felújítására irányul, valamint az alaptőke megszerzésére a vállalkozás elindításának, vagy bővítsésének céljával.

Gépek vásárlása

Technológia program

 • Üzleti tervek támogatása kezdővállalkozások mikro- kis- és középvállalkozások részére.
 • Berendezések beszerzése, beleértve a szoftvereket és szabadalmakat.

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

Marketing program

 • Szolgáltatások kis- és középvállalkozások részére, amely megkönnyíti a nemzetközi piacokra való bejutást, a részvételt a külföldi kiállításokon, a kiállított termékek szállítását, valamint a marketing és promóciós anyagok létrehozását.

Ingatlan program

 • A gyártás korszerűsítése és a meglévő elavult infrastruktúra rekonstrukciója, brownfield területek helyreállítása.
 • Beruházások az építkezési munkálatokban, beleértve az eredeti épületek bontását és az azt követő új épületek felhúzását. 

ICT program és megosztott szolgáltatások

 • Új és kifinomult IS/ICT megoldások létrehozása (pl. a kommunikáció, a szórakozás, a kereskedelem, az oktatás, az egészségügy, a munkavállalás vagy a kultúrális és kreatív iparágak területén.
 • Közös szolgáltatóközpontok felállítása és működtetése.
 • Adatközpontok kiépítése és korszerűsítése.

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

Megújuló energiaforrások program

 • Kisméretű vízierőművek építése, felújítása és korszerűsítése.
 • Biogáz erőművek hőjének kivezetése és terjesztése a fogyasztási helyre.
 • Biogázt hasznosító távoli kogenerációs egységek telepítése meglévő biogáztelepek felhasználásával.
 • Hőforrások és kombinált hő- és villamosenergiatermelés kiépítése és felújítása biomassza és hőkivezetés segítségével.

Energiamegtakarítás program

 • Villamosenergia, gáz és hőellátás korszerűsítése a gyári épületekben.
 • Mérési és ellenőrzési rendszerek üzembehelyezése és korszerűsítése.
 • Meglévő berendezések korszerűsítése és átalakítása a saját energiafogyasztás fedezésére.
 • Intézkedések végrehajtása az épületek energiahatékonyságának növelésére.
 • A felesleges/elhasznált energia újrahasznosítása az ipari folyamatokban.
 • Megújuló energiaforrások beszerelése a vállalkozás saját szükségleteinek fedezésére.
 • Az energiafogyasztás csökkentése és az energiahatékonyság növelése a gyártási és technikai folyamatokban.
 • Kogenerációs egység felszerelése a vállalkozás saját fogyasztásának fedezésére.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése az épületekben és ipari komplexumokban.

Alacsony széntartalmú technológiák program

 • Innovatív technológiák bevezetése az alacsony szén-dioxid szállítás területén (közúti járművek elektromobilitása).
 • Kísérleti projektek az energiatárolási technológiák telepítésére.
 • Alacsony széntartlamú technológiák bevezetése az épületekbe.
 • Innovatív technológiák bevezetése a megújuló energiaforrások felhasználásának területén.
 • OFF GRID rendszerek bevezetése (energiagazdálkodási rendszerek).
 • Másodlagos, jó minőségű nyersanyagok megszerzésére irányuló technológiák bevezetése (melyek minősége megfelel az újrahasznosításra) másodlagos nyersanyagokból készült nyersanyagok előállítására.
 • Zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin.
 • Innovatív, alacsony széntartalmú technológiák bevezetése a másodlagos nyersanyagok előállítására és felhasználására.

ENERGIAHÁLÓZATOK

Smart grids I. Program

 • Automatizált, távirányítású elemek forgalmazása elosztórendszerekben, technológiai elemek telepítése, feszültségszabályozás, elektromos energia minőségmérése szelektív telepítéssel az elosztórendszerekben.
 • megoldás a helyi egyensúly szabályozására villamosenergia áramlással az ügyfél és az üzemeltető értékesítési hálózata között.

Smart grids II. Program

 • Az átviteli rendszer transzformátorának építése, megerősítése, korszerűsítése és felújítása (összhangban az intelligens hálózatok koncepciójával).

Hőszolgáltatórendszerekben használt energiatakarékosság program

 • A hőellátórendszerek újjáépítése és fejlesztése, különös tekintettel a fűtőberendezésre.
 • A kombinált energia- és hőtermelőrendszerek bekötése és teljesítményüknek fejlesztése.

Szélessávú internet program

 • A már meglévő szélessávú internetkapcsolat (legalább 30Mbit/sec átviteli sebességgel) korszerűsítése és kiterjesztése.

TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA

Tanácsadás program

 • Külsős tanácsadók segítségével nyújtott tanácsadói szolgáltatások kezdő vállalkozások részére a gyártás, építészet, kereskedelem és szolgáltatások területén, az új vállalkozók számának növelése céljából, valamint a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért a gazdaságilag problémás térségekben

Kockázatos tőke program

 • Tőkés beruházás olyan projektekbe, amelyek vállalkozások alapítását és fejlesztését tűzik ki célul innovatív potenciállal, melyek seed-et, start up-ot és bővítési tőkét igényelnek.

ALKALMAZOTTAK ÉS OKTATÁS

Oktatási infrastruktúra

Oktatóközpontok program:

 • Új oktatóközpontok kiépítése, a már meglévő oktatóközpontok újjáépítése, beleértve a felszerelés biztosítását – bútorok, IT felszerelés, gyakorlatban használt oktatási, informatikai, stb segédeszközök.

Munkatársak oktatása

OP munkavállalói program:

 • Tanácsadás a korszerű vezetési és fejlesztési rendszerek kialakításánál a vállalkozás munkaerőinek számára.
 • A kis- és középvállalkozások összefogása az oktatás érdekében (pl. az oktatási klaszterek formájában).
 • Tanácsadói és információs tevékenység, oktató és átszakosító programok a vállalkozás alkalmazottainak részére, amely vállalkozások átszervezésen mennek keresztül, vagy amelyek befejezni készülnek tevékenységüket, beleértve az elbocsájtott alkalmazottak helyzetének orvoslását.
 • Az AGE menedzsment (életkorra, képességekre és lehetőségekre tekintettel levő vezetési forma) bevezetése a vállalkozásba.
 • Szakmai gyakorlat és tapasztalatszerzés a vállalkozásokban.
 • Vállalkozások és oktatási intézmények együttműködése annak érdekében, hogy az emberi erőforrás képes legyen alkalmazkodni a munkaerőpiaci elvárásokhoz, követelményekhez.
 • További szakmai képesítés megszerzéséhez nyújtott támogatás az alkalmazottaknak a szakmai és kulcskompetenciákra összpontosítva.
 • Vállalati oktatási programok létrehozása és megvalósítása, beleértve a vállalati lektorok és oktatók felkészítését.

A különbségek csökkentése a férfiak és nők elhelyezkedését illetően a munkaerőpiacon

OP munkavállalói program:

 • Rugalmas formák bevezetése a munkaerőpiacra.
 • Gyermekgondozási szolgáltatások kiépítésének és üzemeltetésének támogatása, különös tekintettel a gyermekcsoportokra és a gyermekklubbokra.

SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A társadalomból kirekesztett személyek bevonása:

OP munkavállalói program

 • Vállalati tevékenységek kialakítása és fejlesztése a szociális vállalkozások területén.
 • Oktatási programok bevezetése a szociális vállalatokba az oktatás, tanácsadás segítségével, amelyek annak létrehozását, fejlesztését és marketingjét támogatják.

Szociális vállalatok:

Integrált regionális operatív program

 • A szociális vállalatok kiépítése, újjáépítése és felszerelése.
 • Szociális vállalat létrehozása és kapacitásának bővítése.
 • Azon tevékenységek kaphatnak támogatást, amelyek lehetővé teszik a társadalmilag kirekesztett személyek és a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett személyek számára a munkaerőpiacra illetve a vállalkozói szférába való beilleszkedést.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kibocsátások csökkentése

 • A helyhez kötött források teljes vagy részleges cseréje, vagy felújítása további technológiák beszerzése a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére.
 • A központi energia- és hőellátási rendszerek kiterjesztése és újjáépítése, beleértve az új rendszerek kiépítését.
 • A porkibocsátás csökkentése felszíni forrásokból.

Az ipari hulladék kialakulásának megelőzése

 • Olyan technológiák megvalósítása, vagy korszerűsítése, melyek kisebb mennyiségű hulladékot termelnek az egységnyi végtermék kialakítása közben.

A hulladék felhasználása

 • Anyagi és energetikai berendezések kiépítése és korszerűsítése annak érdekében, hogy a keletkezett hulladékot újból felhasználják.
 • A veszélyes hulladékok kezelésére használt berendezések kiépítése és korszerűsítése.
 • A szelektív hulladékgyűjtési rendszerek, a hulladékgyűjtő- és felhasználó berendezések kiegészítése, kibővítése.
 • Technológiák, melyek a hőszigetelő rendszerek építési egységeit munkálják meg.
 • Biogáz állomások kiépítése a biohulladék felhasználására.
 • A hulladék elégetésére kialakított rendszerek újjáépítése.

A létrejött környezeti terhelés eltűntetése

 • Arégi hulladéklerakók visszanyerése és a környezeti terhelés megszűntetése.

A környezeti kockázatok csökkentése

 • A veszélyes hulladékok tárolóinak újjáépítése.
 • Intézkedések a fokozott biztonság érdekében a veszélyes vegyi anyagokkal dolgozó gyárakban.
 • Információs rendszerek a súlyos balesetek megelőzésének érdekében.

EGÉSZSÉGÜGY

Integrált regionális operatív program

 • A speciális egészségügyi szakellátás minőségének javítása – a szükséges technológiák és műszerek beszerzése a támogatott osztályokon.
 • A minőség javítása a kapcsolódó ellátásban – a szükséges technológiák és műszerek beszerzése az osztály számára, amely a magasan specializált onkológiai ellátást is megelőzi.
 • A pszichiátriai ellátás intézménytelenítése mobil csapatok szervezésének segítségével, a meglévő intézmények felújításával vagy új intézmények létrehozásával a közösségi ellátás érdekében.