EURO FINANCE CONSULTING
 

TÁMOGATÁS A KÖZSZFÉRA SZÁMÁRA 2014-2020

KÖZLEKEDÉS

Állami operatív program – közlekedés)

 • Az autópályák felújítása és korszerűsítése, utak és vasúti folyosók a TEN hálózat keretein belül.
 • Autópályák és gyorsforgalmi utak és első osztályú utak a TEN hálózaton kívül.
 • A belvízi szállítás fejlesztése.
 • A multimodális közlekedés feltételeinek megteremtése.

Megyék és települések (Közlekedési operatív program, Integrált regionális operatív program)

 • Utak és elkerülőutak újjáépítése és fejlesztése, amelyek a TEN hálózatra kapcsolódnak.
 • Az átviteli terminálok fejlesztése és korszerűsítése a tömegközlekedés számára.
 • Kerékpárutak építése és felújítása.
 • Intelligens közlekedési rendszerek.
 • Okológiai járművek a tömegközlekedésben.
 • Városi mobilitás (villamosok).

KÖZIGAZGATÁS

Operatív foglalkoztatási program, Integrált regionális operatív programprogram

 • A közigazgatás hatékonyságának és átláthatóságának növelése.
 • ICT Technológiák a közigazgatás számára, e-kormányzat.
 • Alkalmazottak továbbképzése.
 • Alkalmazottak továbbképzése a területfejlesztés dokumentációjának megszerzése.

INTEGRÁLT MENTŐRENDSZER

Integrált regionális operációs program

 • Alapvető IRS felszerelés tartozékok.
 • Az IRS képzési és oktatási központok korszerűsítése.
 • Az IRS rugalmasságának biztosítása, hangsúlyt fektetve a változásokhoz való alkalmazkodásra.

VÍZGAZDÁLKODÁS

Integrált regionilás operatív program, Környezetvédelmi operatív program

 • Szennyvíz- és ivóvízelosztó hálózatok kiépítése.
 • Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése.
 • Arvízvédelmi intézkedések.

KULTÚRÁLIS ÉS KÖRNYEZETI ÖRÖKSÉGEK GONDOZÁSA

Integrált regionális operatív program

 • Nemzeti kultúrális műemlékek és UNESCO világörökségi helyek revitalizációja.
 • Kultúrális emlékek újjáélesztése a falvak és skanzenek megőrzésére.
 • Intézkedések a kultúrális örökségekhez való hozzáféréshez és azok kihasználásához.

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

Környezetvédelmi operatív program

 • Épületek szigetelése.
 • Hulladékhő felhasználása, hőforrások cseréje.
 • Fűtés és melegvízellátás napkollektorok telepítésével.

KUTATÁS ÉS OKTATÁS

Kutatás, fejlesztés és oktatás operatív program

 • A főiskolai oktatás minőségének fejlesztése.
 • A műszaki tudományok és a tudomány és kutatás népszerűsítése.
 • A tantestület készségeinek fejlesztése és felkészítésük a minőségének javítása.
 • A speciális igényű diákok és hallgatók oktatáshoz való hozzáférésének javítása.
 • Az óvodai nevelés kapacitásainak bővítése.
 • Az oktatási intézmények és a munkaadók közötti együttműdködés.

EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Operatív foglalkoztatási program, Integrált regionális operatív program

 • Az eszközök és az infrastruktúra fejlesztése a járóbeteg és bentlakásos szociális egészségügyi szolgáltatások kölcsönhatásainak terén.
 • A bentlakásos szociális szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások és pszichiátriai ellátás, gyermekek számára kialakított intézményi ellátás átalakítása és intézménytelenítése.
 • Berendezések és infrastruktúra a magasan speciális (onkológiai és perinatológiai hálózatok) és azzal kapcsolatos ellátás számára.
 • Munkavállalók képzése az egészségügyi és szociális szolgáltatások terén.
 • Megelőzés és egészségfejlesztési tevékenységek az egészséges életmód támogatására.
 • Szociális lakások fejlesztésének támogatása.
 • Irányított regionális szolgáltatások minőségének javítása.
 • A folyamatos képzés rendszerének kialakítása.
 • A társadalmi betegségek jelenségének megelőzésére irányuló programok.

KÖRNYEZET

Környezet, Operatív program

 • Az illegális hulladéklerakók likvidációja és a régi lerakók felújítása.
 • A hulladékgyűjtésre, osztályozásra és kezelésre szolgáló berendezések kiépítése .
 • Technológiák beszerzése, amelyek csökkentik a károsanyag-kibocsátást és ellenőrzik a levegő minőségét.
 • Nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, nemzeti természetvédelmi területek és nemzeti műemlékek gondozásának biztosítása a Natura 2000 egyesület területén.
 • A zöldövezet revitalizációja.