EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OP PIK k 19.03.2021

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2021 z 19.03.2021 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
Potenciál VIII. Výzva 14.6.2021 - 26.8.2021 1 mld. Kč
Aplikace IX. Výzva 15.6.2021 - 31.7.2021 2,5 mld. Kč
Inovace - Inovační projekt IX. Výzva 15.6.2021 - 30.9.2021 1 mld. Kč
ICT a sdílené služby - Digitální podnik V. Výzva 2.8.2021 - 10.9.2021 300 mil. Kč

PRIORITA 1: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

INOVACE

Výzva VIII., průběžná

Příjem žádostí: 15. 10. 2020 (8:00) – 30.04. 2021 (23:59:59)
Alokace výzvy: 3 mld. Kč
Aktivity a výdaje: produktová inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace.
Vhodní žadatelé: MSP a VP (pouze s projekty s výrazným dopadem na ŽP).
Míra podpory: 45 % pro malé, 35 % pro střední a 25 % pro velké podniky.
Výše podpory: dotace min. 1 mil. Kč, max. 75 mil. Kč na projekt

INOVAČNÍ VOUCHERY

Inovační vouchery - výzva VI., průběžná

Příjem žádostí: 15.7.2020 (8:00) – 31.12.2022 (23:59)
Alokace výzvy:  150 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.
Vhodní žadatelé: Malé a střední podniky
Míra podpory: 50 %, 75 % nebo 85 %
Výše podpory: min. 50 tis. Kč, max. 1 mil. Kč na projekt

PRIORITA 2: ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

PORADENSTVÍ

Výzva II, průběžná

Příjem žádostí: 1. 3. 2021 (14:00) – 30. 6. 2021 (15:59)
Alokace výzvy: 130 mil. Kč
Aktivity a výdaje:

nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů nebo budou zacílené na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků
nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů nebo budou zacílené na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.

Vhodní žadatelé: malé a střední podniky (MSP).
Míra podpory: max. 50 % celkových způsobilých výdajů.
Výše podpory: min. 50 tis. Kč, max. 1 mil. Kč

PRIORITA 3: ENERGIE A ENERGETIKA

ÚSPORY ENERGIE

Úspory energie - Výzva VI., průběžná

Příjem žádostí: 24.11.2020 - 30.04.2021
Alokace výzvy: 1 mld. Kč (z toho max. 60 % pro velké podniky)
Aktivity a výdaje:

Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu včetně rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů – LED osvětlení. Zateplení objektů, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla. Využití odpadní energie ve výrobních procesech. Modernizace stávajících výrobních a technologických procesů za nové energeticky účinné. Instalace OZE – využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy. Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu. Akumulace elektrické energie (pro podniky se zdrojem EE z OZE nebo KVET (mimo uhlí,LTO,TTO).

Vhodní žadatelé: podnikatelé (FO, právnické osoby, např.: a.s., s.r.o., a další) všech velikostí
Míra podpory: 50 % pro malé, 40 % pro střední a 30 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. 200 mil. Kč na projekt.

 

Úspory energie s EPC - Výzva VI., průběžná

Předběžný příjem žádostí:

Příjem žádostí:

 
08.12.2020 - 31.05.2021


01.06.2021 - 30.11.2021

 
Alokace výzvy: 500 mil. Kč 
Aktivity a výdaje:

Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu včetně rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace. Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů – LED osvětlení. Zateplení objektů, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla. Využití odpadní energie ve výrobních procesech. Modernizace stávajících výrobních a technologických procesů za nové energeticky účinné. Instalace OZE – využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy. Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu. Akumulace elektrické energie (pro podniky se zdrojem EE z OZE nebo KVET (mimo uhlí,LTO,TTO).

Vhodní žadatelé: podnikatelé (FO, PO, např.: a.s., s.r.o., a další) všech velikostí
Míra podpory: 50 % pro malé, 40 % pro střední a 30 % pro velké podniky
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. 200 mil. Kč na projekt

Úspory energie v SZT

Výzva IV., průběžná

Příjem žádostí: 08.01. 2020 – 30.06.2021 (23:59:59)
Alokace výzvy: 400 mil. Kč

Aktivity a výdaje:

výstavba, rozvoj, rekonstrukce a propojování existujících SZT včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné KVET s cílem dosažení úspor primární energie,
výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace.
Vhodní žadatelé: podnikatelé a veřejný sektor
Míra podpory: 50 % pro malé, 45 % pro střední a 40 % pro velké podniky.
Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. dotace 200 mil. Kč 

PRIORITA 4: INTERNET A ICT

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET


Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) - Výzva III., průběžná

Příjem žádostí: 15.5.2020 - 16.09.2021
Alokace výzvy: 2 mld. Kč
Aktivity a výdaje: Pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje).
Vhodní žadatelé: všichni uživatelé DTM
Míra podpory: Max. 85 % způsobilých výdajů projektu
Výše podpory: Min. 5 mil. Kč, max. 200 mil. Kč na projekt