EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OP PIK k 10.1.2022

Otevřené výzvy podle posledního harmonogramu výzev na rok 2022 z 10.1.2022 (mimo již vyhlášených výzev, výzev určených pro ITI a IPRÚ a výzev s využitím finančních nástrojů).

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
Inovační vouchery VI. výzva 15.7.2020 - 31.12.2022 150 mil. Kč

PRIORITA 1: VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

INOVAČNÍ VOUCHERY

Inovační vouchery - výzva VI., průběžná

Příjem žádostí: 15.7.2020 (8:00) – 31.12.2022 (23:59)
Alokace výzvy:  150 mil. Kč
Aktivity a výdaje: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.
Vhodní žadatelé: Malé a střední podniky
Míra podpory: 50 %, 75 % nebo 85 %
Výše podpory: min. 50 tis. Kč, max. 1 mil. Kč na projekt

PRIORITA 2: ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

PRIORITA 3: ENERGIE A ENERGETIKA

PRIORITA 4: INTERNET A ICT