EURO FINANCE CONSULTING
 

Aktuální výzvy OPPIK 20.9.2016

Očekávané výzvy podle posledního harmonogramu MPO z 20.9.2016.

Program Plánovaný příjem žádostí                 Alokace    
     
Inovační vouchery I. výzva 1.6.2016 - 31.5.2017 200 mil. Kč
Služby infrastruktury II. výzva 15.6.2016 - 30.9.2016 700 mil. Kč
     
Expanze I. výzva, finanční nástroje 09/2016 - 09/2017 2 200 mil. Kč
     
Partnerství znalostního transferu II. výzva 10/2016 - 01/2017 280 mil. Kč
Spolupráce Klastry III. výzva 12/2016 - 02/2017 410 mil. Kč
Spolupráce Technologcké paltformy II. výzva 01/2017 - 04/2017 60 mil. Kč
Proof of concept I. výzva 01/2017 - 03/2017 280 mil. Kč
Marketing II. výzva 10/2016 - 01/2017 450 mil. Kč
Školící střediska II. výzva 10/2016 - 01/2017 250 mil. Kč
ICT a sdílené služby II. výzva + III. výzva 10/2016 - 01/2017 3 750 mil. Kč
Nemovistosti II. výzva 10/2016 - 01/2017 950 mil. Kč
     
Potenciál II. výzva 11/2016 - 02/2017 1 500 mil. Kč
Smart grids II: Přenosová síť II. výzva 11/2016 - 09/2017 2 500 mil. Kč
Služby infrastruktury III. výzva 11/2016 - 02/2017 1 750 mil. Kč
Technologie IV. výzva + V. výzva 11/2016 - 02/2017 2 900 mil. Kč
     
Úspory energie II. výzva 12/2016 - 03/2018 11 000 mil. Kč
Úspory energie I. výzva - finanční nástroje 12/2016 - 11/2017 500 mil. Kč
Inovace - inovační projekt III. výzva 12/2016 -  04/2017 5 000 mil. Kč
Aplikace III. výzva 12/2016 -  04/2017 4 500 mil. Kč
Smart grids I: Distribuční sítě II. výzva 01/2017 - 04/2017 250 mil. Kč
Nízkouhlíkové technologie II. výzva 01/2017 -  04/2017 250 mil. Kč
Úspory energie v SZT II. výzva 01/2017 -  06/2017 2 500 mil. Kč
     
Obnovitelné zdroje energie II. výzva 01/2017 - 04/2017 800 mil. Kč
Úspory energie v SZT I. výzva - finanční nástroj 01/2017 - 12/2017 100 mil. Kč
Proof of concept I. výzva 01/2017 - 03/2017 280 mil. Kč
Spolupráce Technologcké paltformy II. výzva 01/2017 - 04/2017 60 mil. Kč
Vysokorychlostní internet I. výzva 01/2017 - 06/2017 7 500 mil. Kč

OP PIK, program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

Zaměření: rozšíření prostor inovační infrastruktury, dovybavení a zlepšení kapacit inovační infrastruktury, provozování inovační infrastruktury.
Žadatelé: malé, střední a velké podniky, municipalita, vysoká škola.
Podpora: dotace, min. 1 mil. Kč (5 mil. Kč u stavebních projektů), max. 30 mil. Kč (300 mil. Kč u stavebních projektů); dotace de minimis pro podporu provoz infrastruktury.
Míra podpory: 50 % u projektů zakládajících veř. podporu, 75 % u projektů nezakládajících VP.
Plné žádosti: 15. června 2016 do 30. září 2016.
Alokace: 700 mil. Kč.

OP PIK, program INOVAČNÍ VOUCHERY

Zaměření: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovacíod organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben.
Žadatelé: malé a střední podniky.
Podpora: dotace min. 80 tis. Kč, max. 250 tis.
Míra podpory: 75 % způsobilých výdajů.
Plné žádosti: od 1. června 2016 do 31. května 2017.
Alokace: 200 mil. Kč.
Omezení: max. 3 žádosti na jedno IČ žadatele.

OP PIK, program INOVACE - ochrana prům. vlastnictví

Zaměření: zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí (vynálezy, patenty, ochranné známky, užitné vzory, průmyslové vzory).
Žadatelé: malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy.
Podpora: dotace, min. 40 tis. Kč, max. 1 mil. Kč.
Míra podpory: 50 %.
Plné žádosti: 4. ledna 2016 od 4.00 až 31. prosince 2017.
Alokace: 50 mil. Kč.