EURO FINANCE CONSULTING
 

Nebojte se realizovat své dotační projekty. S námi na to máte.

Jsme jednou z předních firem v oblasti dotačního poradenství. Ročně zpracujeme přibližně sto kvalitních projektů a pro naše klienty tak každý rok získáme dotační prostředky ve výši několika miliard korun. Do ledna 2015 jsme pro naše klienty získali přes 13 mld. Kč dotací, přičemž celkový investiční náklad těchto podpořených projektů se blíží k 30 mld. Kč.

Provedeme vás celým procesem získání dotace. Pomůžeme vám se zpracováním vaší vize investičního záměru a nastavíme jej tak, aby pravděpodobnost získání dotace byla co největší.

Doporučíme vhodný dotační titul a vypracujeme žádost včetně příloh, v souladu se všemi požadavky poskytovatele.

Z našich dlouholetých zkušeností víme, že mnohdy nejnáročnější částí projektového cyklu je správná administrace dotačního projektu po celou dobu jeho realizace. Proto s vámi zůstáváme i po získání dotace a zajišťujeme administraci výběrových řízení a implementaci dotačního projektu včetně zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a závěrečné zprávy o projektu.

Díky kvalitnímu týmu a řadě odborníků, se kterými spolupracujeme, jsme vám ve všech službách spolehlivým a stabilním partnerem.

Při zpracovávání projektů klademe důraz na hledání kreativních, sofistikovaných, ale především bezrizikových řešení. Naším cílem je vytvoření kvalitního projektu, který nebude vyžadovat žádné zásadní změny a hladce projde všemi stupni možných kontrol ze strany státních orgánů či Evropské unie.

Klademe důraz na osobní přístup, nadstandardní péči o klienta po celou dobu trvání projektu a vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Přímo spolupracujeme i s poskytovateli dotací na nastavení a vyhodnocení dotačních programů. Nabízíme jim služby strategického plánování a technické asistence. Díky tomu máme vždy výborný přehled o přípravě dotačních programů a vnímáme celou problematiku evropských a národních dotací v širších souvislostech. Neustále monitorujeme aktuální dění.

Kromě služeb souvisejících s dotacemi se ve spolupráci se sesterskou společností Green Energy Investment zabýváme energetickými audity a poradenstvím v oblasti energetických projektů.


Unikátní přehled máme i díky členství v Asociaci pro evropské fondy (APEF).

                                                                           


Od května roku 2014 jsme se stali také členy Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI).   

                                                                     


Jsme členem Okresní hospodářské komory Jihlava (OHK Jihlava).

                                                                           


Jako firma i jako lidé, kteří v ní pracují, se snažíme finančně pomáhat těm, kteří to nejvíc potřebují.  Je nám proto velkou ctí, že můžeme spolupracovat s nadačním fondem Dobrý anděl a alespoň částečně tak pomoci rodinám s dětmi, které se vlivem onemocnění dostaly do finanční tísně. Budeme rádi, pokud se třeba i Vy rozhodnete a podporou Dobrého anděla dáte svému podnikání ještě další smysl.

                                                                             

 

Pomáháme i jinak. Třeba prostřednictvím Nadačního fondu Šťastná hvězda nebo přímo na výstavbu rehabilitačního centra Klubu Stonožka Ostrava na Dívčím hradě u Osoblahy.