EURO FINANCE CONSULTING
 
Daniel Mayer, MBA Emaildan.mayer@eufc.cz
jednatel a výkonný ředitel společnosti

V oblasti dotačního poradenství se pohybuje již více než 13 let. Během této doby se z pozice poradce a manažera projektu podílel na přípravě, realizaci a řízení investičních projektů v celkové hodnotě přesahující 35 miliard Kč. Je expertem na evropské fondy a projektový management. Zaměřuje se na odborné investiční poradenství v oblastech průmyslu, životního prostředí a energetiky.

Ing. Dalibor Pituch Emaildalibor.pituch@eufc.cz
prokurista společnosti, chief consultant sekce Projekty

Profesionál s více než jedenáctiletou praxí v oboru. Specializuje se na infrastrukturní projekty a investiční projekty v podnikatelské sféře. Ve společnosti koordinuje přípravu projektů a zpracování žádostí o podporu. Od roku 2012 je také prokuristou společnosti. Má na starosti operativní řízení společnosti, koordinaci činností ve společnosti a vedení týmu konzultantů. Odpovídá za tvorbu a úplnost specifických dokumentů, provádí akviziční činnost.

Ing. Pavel Široký Emailpavel.siroky@eufc.cz
obchodní zástupce, senior consultant

V oblasti projektů EU působí od roku 2005, zejména v oblasti Evropského sociálního fondu. Odpovídá za akvizici nových klientů, spolupracuje s klienty při identifikaci projektových příležitostí. Hledá ekonomicky efektivní a udržitelná řešení při využívání veřejné podpory na investiční i neinvestiční záměry klientů. 

Ing. Martin Šimon Emailmartin.simon@eufc.cz
obchodní zástupce, senior consultant

V oblasti projektů EU působí od roku 2001, zejména v oblasti Státního zemědělského fondu. Odpovídá za akvizici nových klientů, spolupracuje s klienty při identifikaci projektových příležitostí. Hledá ekonomicky efektivní a udržitelná řešení při využívání veřejné podpory na investiční i neinvestiční záměry klientů. 

Mgr. Ladislav Kučera Emailladislav.kucera@eufc.cz
chief consultant sekce Strategie, analýzy a evaluace

Odborník na tvorbu koncepčních a strategických dokumentů pro veřejnou správu i soukromý sektor. Zaměřuje se na technickou pomoc spojenou s čerpáním prostředků z evropských fondů (implementace a administrace programů, tvorba metodik, zpracovávání analýz a studií), evaluaci čerpání a využívání prostředků EU a na procesní a organizační poradenství. 

Ing. Karel Bořecký Emailkarel.borecky@eufc.cz
senior consultant sekce Projekty

Disponuje bohatými zkušenostmi z tvorby a řízení projektů podpořených z národních i evropských dotací, které získal během svého více než dvacetiletého působení v oboru. Spolupracuje s klienty na optimálním nastavení projektů podle podmínek jednotlivých operačních programů, konzultuje technické řešení projektů a následně dohlíží na zpracování žádosti o podporu. Specializuje se na projekty v oblasti inovací, výzkumu a vývoje a na projekty nadnárodní spolupráce.

Ing. Jaroslav Neplech Emailjaroslav.neplech@eufc.cz
consultant sekce Projekty

V oblasti dotačního poradenství působí od roku 2008. Odpovídá za optimální nastavení projektu z hlediska možností programu podpory a očekávání klienta. Zaměřuje se především na investiční projekty v oblastech energetiky, zpracovatelského průmyslu a životního prostředí.

Ing. Ladislav Krůtil Emailladislav.krutil@eufc.cz
chief consultant sekce Tender & Implementation

Specialista na zpracování a administraci výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách a podle specifických pravidel jednotlivých programů podpory. Věnuje se především výběrovým řízením u projektů podpořených z evropských fondů a následné administraci projektů, která je nezbytná k úspěšnému čerpání dotací. 

Ing. Zuzana Kloudová Emailzuzana.kloudova@eufc.cz
consultant sekce Tender & Implementation

Specialistka s více než osmiletou praxí ve svém oboru. Zabývá se zpracováním a administrací výběrových řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek a podle specifických pravidel jednotlivých operačních programů. Věnuje se především výběrovým řízením a implementaci projektů podpořených dotacemi z evropských fondů, zejména projektů v oblasti vědy a výzkumu, energetiky a rozvoje podnikání.

Ing. Miroslava Záborcová Emailmiroslava.zaborcova@eufc.cz
consultant sekce Tender & Implementation

Specializuje se na výběrová řízení, administraci a implementaci dotačně podpořených projektů v oblasti energetiky, inovací a životního prostředí. Jejím úkolem je zajistit, aby výběrové řízení a následná administrace projektu byla v souladu s podmínkami příslušného programu podpory.

Ing. Robert Páleník Emailrobert.palenik@eufc.cz
expert na výběrová řízení

Ve společnosti EUFC CZ s.r.o. působí jako poradce pro zpracování a administraci výběrových řízení realizovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Náplní jeho práce je řešení rozsáhlých, složitých veřejných zakázek, zpracování odborných posudků a řešení případných odvolacích mechanismů.

Ing. Lenka Brůžová Emaillenka.bruzova@eufc.cz
office manager a manager ISM

Ve společnosti se věnuje office managementu a řízení ISM (Interní systém managementu). Zajišťuje veškerý administrativně-provozní chod společnosti, komunikuje s dodavateli a úřady, podílí se na tvorbě účetních operací a na obchodní činnosti firmy. Vykonává rovněž administrativu spojenou s řízením lidských zdrojů a provádí veškeré další úkony k zajištění plynulého chodu společnosti.