EURO FINANCE CONSULTING
 

reference

Energetika – Podnikatelské subjekty

ČEZ Energetické služby, s.r.o., Využití odpadního tepla a realizace úsporných opatření na vytápěných objektech za účelem snížení jejich energetické náročnosti lokalita Vítkovice

 • Program: OP PIK, Program Úspory energie
 • Získaná dotace: 6,7 mil. Kč

ŠKODA ELECTRIC a.s., Zlepšení technických vlastností výrobně administrativních objektů společnosti

 • Program: OPPI, Program Eko-energie
 • Získaná dotace: 20,1 mil. Kč

HOLZINDUSTRIE Chanovice s.r.o. (HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.), Zefektivnění výroby energie z OZE ve společnosti HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.

 • Program: OPPI, Program Eko-energie
 • Získaná dotace: 66 mil. Kč

Stora Enso Wood Products Planá s.r.o., Komplexní úpravy energetického hospodářství Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.

 • Program: OPPI, Program Eko-energie
 • Získaná dotace: 30 mil. Kč

Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o., Energetické úspory při výrobě tepla a TUV

 • Program: OPPI, Program Eko-Energie
 • Získaná dotace: 12,4 mil. Kč

MILETA a.s., Modernizace energetického hospodářství úpravna MILETA a.s.

 • Program: OPPI, Program Eko-Energie
 • Získaná dotace: 7,9 mil. Kč

BIOS ENERGIE a.s., Rekonstrukce energetického zdroje v Dobříši

 • Program: OPPI, program Eko-Energie
 • Získaná dotace: 47,9 mil. Kč

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. (Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.), KVET Stora Enso Timber Ždírec - úspora energií

 • Program: OPPI, Program Eko-Energie
 • Získaná dotace: 100 mil. Kč 

ENERGIS BIO, s.r.o., Výstavba bioplynové stanice společnosti ENERGIS BIO, s.r.o.

 • Program: OPPI, Program Eko-Energie
 • Získaná dotace: 27,2 mil. Kč

IROMEZ s.r.o., Realizace odprášení z kotlů na spalování biomasy - Pelhřimov

 • Program: OPŽP, specifický cíl 2.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
 • Získaná dotace: 8,2 mil. Kč 

Severočeské doly a.s., Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku nákladového nádraží Úpravny uhlí Ledvice 

 • Program: OPŽP, specifický cíl 2.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
 • Získaná dotace: 10,6 mil. Kč 

Energotrans, a..s Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1 - K6 

 • Program: OPŽP, specifický cíl 2.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
 • Získaná dotace: 400 mil. Kč 

B E S s.r.o., Komplexní ekologizace provozu kamenolomu Mladovice 

 • Program: OPŽP, specifický cíl 2.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
 • Získaná dotace: 39,2 mil. Kč

CNM textil a.s., Úpravy ČOV ke snížení znečištění odpadních vod Úpravny textilu v Oskavě

 • Program: OPŽP, oblast podpory 5.1 Omezení průmyslového znečištění
 • Získaná dotace: 5 mil. Kč 

Energetika – Veřejná sféra

Liberecký kraj

 • Analýza energetické spotřeby Libereckého kraje

Jihomoravský kraj

 • Analýza energetické spotřeby Jihomoravského kraje

Plzeňský kraj

 • Analýza energetické spotřeby Plzeňského kraje

Městys Trhová Kamenice, Rekonstrukce tepelného hospodářství Základní školy Trhová Kamenice

 • Program: OPŽP, oblast podpory 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel
 • Získaná dotace: 12,7 mil. Kč

Karlovarský kraj

 • Analýza energetické spotřeby Karlovarského kraje

Ústecký kraj

 • Analýza energetické spotřeby Ústeckého kraje

Pardubický kraj, Realizace úspor energie – Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl

 • Program: OPŽP, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie
 • Získaná dotace: 6,3 mil. Kč

Město Horní Bříza, Energetické úspory v Masarykově základní škole Horní Bříza 

 • Program: OPŽP, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie
 • Získaná dotace: 12,5 mil. Kč

Město Kralovice, Zateplení základní školy v Kralovicích

 • Program: OPŽP, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie
 • Získaná dotace: 17,7 mil. Kč

Obec Starý Kolín, Realizace úspor energie v ZŠ Kralovice

 • Program: OPŽP, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie
 • Získaná dotace: 4,6 mil. Kč

Městys Jedovnice, Úspory energie a využití OZE v objektu ATC Olšovec Jedovnice

 • Program: OPŽP, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie
 • Získaná dotace: 3,8 mil. Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Rudné u Nejdku, Energetické úspory v DOZP Rudné u Nejdku

 • Program: OPŽP, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie
 • Získaná dotace: 11,6 mil. Kč

Infrastruktura

Město Bzenec, Terminál veřejné hromadné dopravy ve Bzenci

 • Program: ROP NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
 • Získaná dotace: 14,8 mil. Kč

SGA Schody s.r.o., Rekonstrukce a rozšíření výrobních objektů v Kaplici

 • Program: OPPI, program Nemovitosti
 • Získaná dotace: 4,9 mil. Kč

SGA Schody s.r.o., Rekonstrukce a přístavba výrobních objektů SGA Schody s.r.o.

 • Program: OPPI, program Nemovitosti
 • Získaná dotace: 5,4 mil. Kč

Divesoft s.r.o., Rekonstrukce objektu sloužící k výrobě potápěčského vybavení

 • Program: OPPI, program Nemovitosti
 • Získaná dotace: 3,4 mil. Kč

CNM textil a.s., Rekonstrukce haly - Barevna příze v Oskavě

 • Program: OPPI, program Nemovitosti
 • Získaná dotace: 3,967 mil. Kč

Výzkum a vývoj, inovace

DOS - TRADING spol. s r.o., Využití odpadového tepla s jeho transformací na elektrickou energii  

 • Program: OP PIK, Program Aplikace
 • Získaná dotace: 26,6 mil. Kč

ATEA PRAHA s.r.o., Technologické zařízení na bázi ablativního reaktoru s vysokoefektivní desintegrací pro získání pokročilých energetických a chemických surovin z vybraných odpadů a zbytkové biomasy  

 • Program: OP PIK, Program Aplikace
 • Získaná dotace: 13 mil. Kč

CCE Praha, spol. s r.o., Monitoring rozvodných sítí pomocí bezpilotních prostředků a elektronických systémů  

 • Program: OP PIK, Program Aplikace
 • Získaná dotace: 2,1 mil. Kč

CCE Praha, spol. s r.o., Využití elektronických systémů měření při řízení procesů výstavby  

 • Program: OP PIK, Program Aplikace
 • Získaná dotace: 4 mil. Kč

SVITAP J. H. J. spol. s r.o., Zavedení inovovaných typů tkanin do výroby 

 • Program: OP PIK, Program Inovace
 • Získaná dotace: 11,3 mil. Kč

Swoboda - Stamping, s.r.o. Zahájení výroby stáčených pouzder 

 • Program: OP PIK, Program Inovace
 • Získaná dotace: 6,6 mil. Kč

LIKO-S, a.s. Inovace interiérových stěn a oběžných zařízení  

 • Program: OPPI, Program Inovace
 • Získaná dotace: 7,2 mil. Kč

Czech Sport Aircraft a.s., Pořízení certifikace a ochrany intelektuálního vlastnictví k nově vyvinutému letounu Piper Sport

 • Program: OPPI, Program Inovace
 • Získaná dotace: 73,6 mil. Kč

Czech Sport Aircraft a.s., Výstavba výzkumného a vývojového centra společnosti Czech Sport Aircraft a.s.

 • Program: OPPI, Program Inovace
 • Získaná dotace: 65 mil. Kč

Swoboda - Stamping, s.r.o., Pořízení výrobních technologií pro nástrojárnu a lisovnu 

 • Program: OPPI, Program Inovace
 • Získaná dotace: 19,3 mil. Kč

TNM PRINT s.r.o., Zavedení unikátního způsobu ochrany tiskovin 

 • Program: OPPI, Program Inovace
 • Získaná dotace: 22,3 mil. Kč

PRETOL HB s.r.o., Vývojové centrum vyprošťovací technikyPretol 

 • Program: OPPI, Program Potenciál
 • Získaná dotace: 6,3 mil. Kč

CAVD s.r.o., Vědeckotechnický park Dobříš

 • Program: OPPI, Program Prosperita
 • Získaná dotace: 50 mil. Kč

Školicí centra a Marketing

AutoFit, spol. s r.o., Výstavba školicího střediska společnosti Auto Fit, spol. s r.o.

 • Program: OPPI, Program Školící střediska
 • Získaná dotace: 12, 4 mil. Kč

České dráhy, a.s., Rekonstrukce školicího střediska Česká Třebová společnosti České dráhy, a.s.

 • Program: OPPP, oblast podpory 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
 • Získaná dotace: 5,6 mil. Kč

Nevoga s.r.o., Účast na stavebním veletrhu BAUMA v Mnichově

 • Program: OPPI, Program Marketing
 • Získaná dotace: 1 mil. Kč

Technologie, strojní vybavení

ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o., Nová portálová fréza

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 11,5 mil. Kč

TNM PRINT s.r.o., Pořízení nových knihařských linek a strojů 

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 11,8 mil. Kč

TISKÁRNA K&B s.r.o., Nová knihařská linka

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 2,4 mil. Kč

RETRE, s.r.o., Rozvoj výrobních kapacit v podniku RETRE, s.r.o.

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 2,4 mil. Kč

ADDAT s.r.o., Pořízení nových výrobních technologií ADDAT

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 2,3 mil. Kč

GRAFFIN s.r.o., Pořízení nové knihařské linky

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 2,5 mil. Kč

Josef Dvořák – IZOPOL, Zavedení výroby deskového EPS

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 20  mil. Kč

SLEZSKÁ ŽULA, spol. s r.o., Pořízení štípací linky na zpracování kamene

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 2,4 mil. Kč

KUNC ocelové konstrukce s.r.o., Automatizace zpracování válcovaných profilů a ocelových plechů 

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 10,8 mil. Kč

Nevoga s.r.o., Rozvoj výrobních technologií II

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 19,7 mil. Kč

Josef Dvořák - IZOPOL, Rozšíření výroby polystyrenu ve společnosti Josef Dvořák - IZOPOL 

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 4,5 mil. Kč

BIOS Dobříš, s.r.o., Rozvoj výrobních technologií ve společnosti BIOS Dobříš, s.r.o. 

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 1 mil. Kč

SGA Schody s.r.o., Rozvoj výrobních technologií SGA Schody s.r.o. 

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 7 mil. Kč

SLEZSKÁ ŽULA, spol. s r.o., Rozšíření výrobních prostředků ve společnosti SLEZSKÁ ŽULA, spol. s r.o. 

 • Program: OPPI, Program Rozvoj
 • Získaná dotace: 5,7 mil. Kč

Regionální rozvoj

Město Kolín, Stavební úpravy v areálu kostela sv. Bartoloměje

 • Program: IROP, výzva: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • Získaná dotace: 77,7 mil. Kč, zpracování studie proveditelnosti

Obec Obrnice, Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích

 • Program: ROP NUTS II Severozápad, oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
 • Získaná dotace: 27,4 mil. Kč

Salesiánská provincie Praha, SALVe – Salesiánský areál pro líšeňskou veřejnost – rozšíření možností volnočasových a sportovních aktivit

 • Program: ROP NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center, Projekty IPRM
 • Získaná dotace: 35 mil. Kč

Obec Semice, Rekonstrukce Mateřské školy Semice

 • Program: ROP NUTS II Střední Čechy, oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova
 • Získaná dotace: 7,32 mil. Kč

Zdravotnictví

PRIVAMED a.s., Výstavba pavilonu jednodenní chirurgie Městské nemocnice Plzeň – PRIVAMED a.s.

 • Program: ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.6 Rozvoj zdravotnické péče
 • Získaná dotace: 64,1 mil. Kč

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení na gastroenterologickém a nefrologickém dialyzačním oddělení

 • Program: ROP NUTS II Severovýchod , oblast podpory 2.2 Rozvoj měst
 • Získaná dotace: 20,644 mil. Kč

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení na urologickém oddělení

 • Program: ROP NUTS II Severovýchod , oblast podpory 2.2 Rozvoj měst
 • Získaná dotace: 11,7 mil. Kč

Fakultní nemocnice Motol, Zpracování studie proveditelnosti na projekt Zdokonalení časné diagnostiky, prevence a léčby těžkých poruch prenatálního a postnatálního vývoje u dětí a dospělých

 • Program: Operační program Praha konkurenceschopnost

Cestovní ruch

Obec Strašice, Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice

 • Program: ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
 • Získaná dotace: 13,4 mil. Kč

Zlatý vůl, s.r.o., Rekonstrukce nemovité kulturní památky na penzion Zlatý vůl - Znojmo, Vlkova 3

 • Program: ROP NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro CR
 • Získaná dotace: 7,1 mil. Kč

Federace židovských obcí v ČR, Revitalizace židovských památek v ČR

 • Program: IOP, oblast podpory 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturníhi dědictví
 • Získaná dotace: 280 mil. Kč

Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Revitalizace výstavních prostor Ostravského muzea

 • Program: ROP NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 2.2.1 Výstavba a modernizace turistické infrastruktury
 • Získaná dotace: 9,1 mil. kč

Město Český Krumlov, Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov

 • Program: IOP, oblast podpory 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
 • Získaná dotace: 274,76 mil. Kč

 

Životní prostředí

ALTERNATIVA PRO VENKOV, Výstavba malé vodní nádrže a tůněk, revitalizace nádrže 

 • Program: OPŽP, oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu 
 • Získaná dotace: 2,5 mil. Kč

Město Bzenec, Obnova zámeckého parku ve Bzenci

 • Program: OPŽP, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
 • Získaná dotace: 1,6 mil. Kč 

Město Kralovice, Kralovice - Rekonstrukce Voleského rybníka

 • Program: OPŽP, oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu
 • Získaná dotace: 7 mil. Kč

Obec Bzová, Bzová - kanalizace a ČOV

 • Program: OPŽP, oblast podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů
 • Získaná dotace: 39,4 mil. Kč

Zemědělství

INTERSNACK a.s., Inovace technologie výrobního zařízení II.

 • Program: OPRVMZ, oblast podpory 1.2 Zlepšení zpracování zem. výrobků
 • Získaná dotace: 74 mil. Kč, devět samostatných projektů

Vzdělávání

Poličské strojírny a.s., Vzdělávání - školení   

 • OPZ, Program POVEZ 
 • Získaná dotace: 2,1 mil. Kč

Technická asistence

Ministerstvo pro místní rozvoj  ČR
Hodnocení absorpční kapacity v rámci Operačního programu Technická pomoc

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Evaluace středně dobého pokroku a indikátorové soustavy v rámci Operačního programu Technická pomoc, část Evaluace střednědobého pokroku v OP TP

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013