EURO FINANCE CONSULTING
 

A támogatási projektek teljeskörű ügyintézése

1 A pályázati kérvény kidolgozása

Mindent bebiztosítunk, amire a támogatás igényléséhez és üzleti tervének megvalósításához szüksége lehet. Javaslunk Önnek egy megfelelő pályázati címet, ellenőrizzük, hogy az Ön üzleti terve összhangban van-e a pályázat feltételeivel és amennyiben szükséges, változtatásokat javasolunk. Elkészítjük az összes szükséges dokumentációt és biztosítjuk, hogy megfeleljen a formai követelményeknek.

A szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza:

 • A megfelelő pályázati program kiválasztása az Európa Úniós illetve a Cseh Köztársaság forrásaiból.
 • A kiválasztott modell hatékonyságának elemzése az európa úniós forrásokkal való együttműködés mellett, beleértve a külső és belső kockázatok felmérését, valamint a projekt fenntarthatóságának elemzését.
 • A projekt beállítása a pályázat szempontjából támogatott tevékenységek alapján.
 • A költségvetés összeállítása és a keletkezett költségek meghatározása, a támogatás felhasználásának tervezete, a projekt szakaszokra bontásáról szóló tervezet.
 • A beruházási szándék egyeztetése a pályázat kiírójával.
 • Együttműködés egyéb szervekkel a beruházási szándék kidolgozásánál – tervezőmérnökök, energetikai szakértők, stb.
 • A kötelező csatolmányok kérvényének kidolgozása – tanulmányok a megvalósíthatóságról, illetve az üzleti tervről, a projekt pénzügyi és gazdasági elemzése, kockázatelemzés, egyéb pályázáshoz szükséges dokumentumok (a szakmai és jogi mellékleteken kívül).
 • A pályázat véglegesítése és formai ellenőrzése.
 • A pályázati kérelem leadásának előkészítése a meghatározott határidőn belül.
 • A kommunikáció a pályázat kiírójával a kiértékelés folyamán.

2 A pályázat kidolgozása

A pályázás folyamata a projektek adminisztrációjának kötelező része. Kiválasztjuk a megfelelő módszert és formát, amivel pályázatát sikerre vihetjük és kidolgozunk hozzá minden szükséges dokumentációt az előírásoknak megfelelően. Biztosítjuk a folyamat figyelemmel követését a pályázat kiírásától a győztes pályázó szerződésének aláírásáig.

A szolgáltatás tartalmazza:

 • A beadáshoz és kvalifikációhoz szükséges dokumentumok szövegének kidolgozása (a technikai feltételek és a szerződési javaslaton kívül) Értesítés „A pályázati felhívás kiírásáról” űrlap átvételéről
 • Egyeztetés és kommunikáció a pályázat kiírójával.
 • A szükséges információk előkészítése és megszerkesztése és a pályázó informálása (együttműködve a pályázat kiírójával)
 • Az értékelőbizottság tagjainak és helyetteseinek megnevezésének adminisztrációja, a tárgyalások megszervezésének bebiztosítása, tárgyaláshoz szükséges összes dokumentáció bebiztosítása
 • A borítékok elkészítésének és felbontásának biztosítása, beleértve a jegyzőkönyv kidolgozását
 • A pályázók kvalofikációjának megítélése, beleértve a jegyzőkönyv kidolgozását, esetleg a pályázó kizárásáról szóló űrlap kidolgozását
 • Az ajánlatok kidolgozásának megítélése, beleértve a jegyzőkönyv kidolgozását, illetve az esetleges változtatásokról és kiegészítésekről szóló értesítések kidolgozását
 • A pályázat véglegesítésével kapcsolatos adminisztráció (jegyzőkönyvek és hírek az ajánlatok elbírásáról, esetlegesen a megfelelő ajánlatra figyelmeztető űrlap, vagy a pályázó kizárásáról értesítő űrlap, valamint a pályázati kiírás törléséről szóló információs lap, továbbá a megrendelés megadásával kapcsolatos űrlap és a pályázat kiírója írásbeli üzeneteinek feldolgozása.
 • A pályázathoz szükséges összes szükséges dokumentum összeállítása és annak átadása a pályázat kiírójának ellenőrzésre

3 A projekt megvalósítása

A pályázaton kívül az összes egyéb szükséges dokumentációt bebiztosítjuk az Ön projektjéhez. Biztosítjuk a pályázati program minden előírásának betartásáról a megvalósítás közben és a fenntartás ideje alatt egyaránt. Segítünk Önnek elkerülni a szankciókat a pályázat kiírójának részéről

A szolgáltatás tartalmazza

 • A szerződési dokumentumok megkötését a pályázat kiírójával, a projekt mérhető indikátorainak jóváhagyását és a projekt költségvetését.
 • A pályázati feltételek betartásának ellenőrzése.
 • A rendszeresen monitorozott üzenetek feldolgozása (a megvalósításnál és a fenntartás ideje alatt egyaránt.
 • A projekt változtatásai esetén a változtatásról szóló kérelem kidolgozása.
 • A (szakaszos vagy végleges) fizetési kérelem kidolgozása, illetve a keletkezett költségek megtérítésére vonatkozó kérelem kidolgozása.
 • A projekt befejezésével kapcsolatos adminisztráció összesítése és archiválása.
 • A pályázati ellenőrzések előkészítése és a rajtuk való részvétel.