EURO FINANCE CONSULTING
 

Energetické projekty

Ve spolupráci se sesterskou společností GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. poskytujeme poradenství v oblasti energetických projektů, včetně obnovitelných zdrojů.

1 Komplexní development energetických projektů

Služba zahrnuje:

 • Zpracování a finalizaci technického řešení energetických projektů.
 • Zpracování a realizaci energetických koncepcí.
 • Energetické audity a studie proveditelnosti.
 • Přípravu a zpracování podnikatelských záměrů.
   

2 Inženýrská činnost a technický dozor investora

Služba zahrnuje:

 • Zajištění veškerých dokumentů potřebných v jednotlivých fázích investiční výstavby od přípravy stavby přes její realizaci až po kolaudaci.
 • Odborný dohled nad průběhem stavebních prací a další související služby.
   

3 Využití obnovitelných zdrojů energie

Služba zahrnuje:

 • Komplexní development energetických projektů na bázi obnovitelných zdrojů energie.
 • Analýzy evropských/národních trendů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
 • Optimalizaci technických návrhů obnovitelných zdrojů a jejich příprava do podoby investičního projektu.
   

4 Metoda EPC – energetické služby se zárukou

Služba zahrnuje:

 • Realizaci EPC projektů na klíč.
 • Přípravu výběrového řízení na EPC kontraktora.
   

5 Ostatní služby

Služba zahrnuje:

 • Zavádění energetického managementu.
 • Analýzu trhu s energií a vypracování možných strategií.
 • Přípravu smluv s dodavateli energií a paliv.
 • Výběrová řízení na dodavatele energií.
 • Služby související se zaváděním systémů lokálních distribučních soustav.